Oznamy

15 December

Piatok vystúpenie v DK-Dúbravka


od 16.00-otvorené javisko-príprava-prezleky do zákulisia!

o 17.30 VŠETCI na javisku v krojoch!!
-po vystúpení-veľkí a starší chlapci--pomáhať pri odkladaní scény a rekvizít-treba všetko odniesť do krojárne!

po vystúpení Vianočná zábava-Klnkári a rodičia-účasť dobrovoľná,,vstupné-priniesť
niečo na stôl-
SAMOOBSLUHA-to znamená po sebe si aj odpratať-nenechávajte na stoloch-prázdne fľaše,smeti a nedojedené porcie--smetné koše sú v sále aj pred sálou- a pod stolmi sú krabice --Vďaka.
Dávajte si POZOR na svoje DETI!! a svoje veci!!!Počas našej oslavy prebiehajú aj Vianočné trhy v DK!!!-pohyb cudzích osôb v DK!
Kabáty si môžete do 24.00 nechať vo veľkej šatni za vrátnicou-Nedávajte ich do našich šatní-porebujeme priestor pre klnkárov!!!

15 December

DNES-PIATOK FOTENIE pred vystúpením


o 17.30 všetci na javisku v prvom kroji!!!--spoločná fotka!!!(aby sme sa nezdržovali po vystúpení..
Dnes -konkurzanti ostanú v zákulisí...Prosíme,aby počas predstavenia deti -(súrodenci atď...-nebehali pod javiskom!!-vyrušuje to!!-sťažovali sa na to diváci-hostia-ďakujeme za pochopenie
Prosím-mamičky-aby dohliadli v sále pri našich šatniach--na stoly-aby preberali a ukladali jedlo-pitie-dakujem

Po vystúpení--najprv odložiť kroje!!scénu..(.Kroje si deti berú domov-repríza bude 17.1 2018.)Dávajte si pozor na DETI a veci!!
Deti nech nebehajú vo vestibule!!-bude tam pohyb cudzích osôb nakoľko sú Vianočné trhy pred DK.-
 

16 December

upratovanie aj Vystúpenie-sobota-Plavecký Štvrtok


10.30-upratovanie sály--v DK Dubravka
straty a nálezy-dáme zatiaľ do našej krojárne

Vystúpenie:
14.45-nástup v Ekocentre v Pl.Štvrtku
Gombár,Rybár,Liberato,Valovič,Valovičová.
tance:Verbunk,Trenčín dolinečka

19 December

vyst.-pre školu D.N.V.


na žiadosť školy-vystúpenie v D.N.V.--v ISTRA Cenntrum
Máliková-Blahút,,Grančičová-Urban
vystúpenie majú na starosti pani uč.-z triedy našej klnkárky Zuzky Málikovej.
nástup:-8.00
záver 12.30
tanec-Šariš polka

20 December

Streda-rozlúčkový tréning


15.30-16.15--konkurzanti,malé a stredné deti
16.15-17.00-velké a staršie deti
stačí sa len prezuť
vyhodnotenie...možno darček??-(pre poslušné  deti...
straty a nálezy-po oslave...
info.-na daľší rok...

09 Január

Vystúpenie


Utorok 9.1 2018 o 13.30 vystúpenie -Vajnorská-Dom Kultúry
tance:Trenčín dol,Šariš polka,Tekov-iba prvá skupina-6-8diev. ,Marhanská,Fĺaškový,Čardáš

17 Január

Repríza-celovečerného programu


DK-Dúbravka o 18.00-Repríza celovečrného programu