Notices

13 August

vystúpenie Pl.Štvrtok Hody


Fĺaškový,Tekov -nahlásené diev.

14.00 nástup

26 August

Tréning-piatok


16.00-18.00 zostava na vyst.ST.Kremnička
Nahlásení Klnkáči:
Snopeková Z.,N,Lipovská H.,L.,Kerďová J.,G.,Ležovičová K.,G.,
SenkováL.,ChvílováE.,PetrgáčováL.,HabarováT.,S.,PenerováM.,
ValáškováA.,ChovancováV.,ČavojováB.,MarkováM.,
TušováL.,HaruštiakováH.,NetriováL.,DedinskáM.,
ValovičováV.,HatokováD.,VargováZ.,MiškovskáE.,MacekováM.
GrujbárK.,V.,DubovskýL.,HauskrechtD.,HudíkS.,BalšanD.,
JeškoT.Čekan I.,JackuliakJ.,ČavojJ.,LorinczM.T.,ChovanecCh.,

27 August

Vystúpenie ST-Kremnička


odchod od DK Dúbravka -upresníme

03 September

Tréning-sobota


16.00-18.00
stredné,veľké deti!!!t
Tance: Detva 1,2,,Gemer 1,2,Šariš polka,Karička,Marhanská
,Fľaškový,Krucené,Čardáš

04 September

INFO:-rodičom a klnkárom


-Prosím- stále hľadáme chlapčenský lajblík-čierny vyšívaný s červenými strapcami-Dôrazne žiadam pozrieť kroje -kufre!!možno ani neviete a je tam niekde skrytý!-tie lajblíky naozaj niesú zadarmo!-kroje sú drahé a vzácne!
Vystúpenia a tréningy počas prázdnin
.
-13.8.Pl.Š.-Hody(Fľaškový-3-4diev.,alebo Tekov)
-26.8.tréning 16.00,,27.8.-vystúpenie St.Kremnička
-3.9.-tréning 16.00,,4.9.o 17.00-vystúpenie Záhorská Bystrica

AK,niekto z klnkárov nebude pokračovať od septembra 2022 čo je začiatok nového šk.roka-Prosím NAHLASIŤ-na tréningu alebo zavolať do 20júna.!!Zoznamy na ZUŠ odovzdávam-upravujem už v júni 2022.Niektorí veľkí klnkáči prejavili záujem o tréning aj počas prázdnin tak ako v minulom roku..-Dohodnem sa s nimi osobne.
AK,máte otázky volajte.Inka
 

04 September

Vystúpenie Záhorská Bystrica


Záhorská Bystrica Nám.Rodiny-vystúpenie o 17.00

Nástup 16.00-kto môže príde už v prvom kroji!

14 September

Konkurz


od 15.00do 18.00 DK-Dúbravka Saratovská 2.

v tomto časovom rozpätí-môžete prísť-s dieťaťom na konkurz-skúšku.
skúšame deti od 4do15rokov