Notices

31 August

INFO:-rodičom


Začíname pondelok-3.9.2018
4.9.-o 18.00-vystúpenie v DK Dúbravka-Klnka a hostia z Panamy-(prosím- pomôžte spropagovať toto podujatie)
8.9.-od 13.00-18.00 Mravenec v Pl.Štvrtku -Medzinárodný Festival 10.ročník.-zároveň Deň Folkoru-vyhlásený časopisom Slovenka-krojové oblečenie-doplnky sú vítané.
12.9--Konkurz od 15.00-18.00
13.9.--Trnava-vystúpenie
22.9--Gajary-vystúpenie 12.15
      --Hody v Dúbravke 15.00(predtým sprievod

40.výročie DFS KLNKA-19,20,21,22,23 November v DK Dúbravka
13,14 December--Kochanskí a Klnka--14.Dec.(-po vystúpení Vianoce v Klnke??)
 

04 September

Vystúpenie-DK Dubravka


DK Dúbravka 18.00  Klnka a hosť z Panamy

08 September

Mravenec-Medzinárodný Festival 10.ročník


13.00-18.00
súbory:

Šariš             Prešov
Trnečka        Zlín
Rozmarín     Viedeň
Panama       Panama
Štvrtčan       Pl.Štvrtok
Štvrtčánek   Pl.Štvrtok
Macejko       Malacky
Kobylka       Bratislava
Klnka           Bratislava 
Lábjan         Láb
Labjanek     Láb

14 September

Vystúpenie v Trnave


poobede -čas upresníme

 

22 September

2xVystúpenie -Gajary a Dúbravka


Gajary-vystúpenie o 12.15

DK-Dúbravka  HODY-sprievod a vyst.